گل های عزیزکلاس دوم
 

1- مطالعه فارس پرسش های آن پرسیده شود

2-پلی کپی های ریاضی انجام، کنترل وآورده شود

3- علومازفصل 10 تا آخر فصل 14 پرسیده شود

[ دوشنبه ۷ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 19:30 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه هدیه ها ازدرس 16 تا 20 پرسش ها پرسیده شود

2- ریاضی 20 سوال از فصل 4 تمرین شود

3- حفظ سوره قرآن پرسیده می شود

 

[ یکشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 19:38 ] [ میرهاشمی ]

1- یک شنبه ارزشیابی فارسی نوشتاری برگزارمی شود

(سواات از فارسی نوشتاری ، واژه سازی و بیاموزوبگوی فارسی خوانداری است ) تمرین شود

2- پلی کپی ریاضی انجام ، کنترل وحتما آورده شود

3-علوم فصل های 5 ، 6 ، 7 ، و 9 پرسیده می شود

[ چهارشنبه ۲ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 15:0 ] [ میرهاشمی ]

1- بیست سوال ریاضی ازفصل 3 ریاضی تمرین شود

2- املا ازلغات سخت داده شده گفته می شود

3- هدیه ها ازدرس 11 تاآخردرس 15 روخوانی وپرسش های آن پرسیده می شود

 

[ سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 16:19 ] [ میرهاشمی ]

1- ارزشیابی ریاضی فروردین ماه روزیکشنبه برگزارمی شود

بیش تر سوال ها ازفصل های 5 و 6 و 7 و 8 طراحی شده است

2-ارزشابی قرآن (روخوانی وپیام قرآنی ) هم یکشنبه انجام خواهدشد

[ چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ ] [ 17:15 ] [ میرهاشمی ]

 

1_درس ۱،۲،۳،۴ فارسی مطالعه وپرسش های آن پرسیده شود

۲_ریاضی ص  ۱۴۲ ، ۱۴۳ ، ۱۴۴ انجام وکنترل وآورده شود

۳_ مطالعه ده درس اول هدیه ها وپرسش های آن پرسیده شود

۴_ املای لغات سخت تمرین شود

[ سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ ] [ 15:31 ] [ میرهاشمی ]


1-مطالعه درس 17 ، 16 و 11 فارسی

2- املا لغات سخت درس های 11 و  16 و 17 تمرین شود

3- 15 سوال ریاضی ازفصل 1 تمرین شود

4 - چرخنده ص 140 ریاضی درست واورده شود

5- فصل 1و2 علوم پرسیده شود

[ دوشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۴ ] [ 23:3 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی ازدرس 12تا17

2- املا از درس 12تا17 تمرین شود

3- ریاضی 1مسئله ساعت،1 مسئله دوراهه،مجهول یابی

و 1جمع وتفریق گسترده تمرین شود

4- هدیه ازدرس اول تاآخردرس ده روخوانی وپرسش های آن پرسیده شود

اولیای محترم باید توجه داشته باشندکه دختران گلم

برای نوبت پایانی درس قرآن باید یکی ازسوره های

ماعون ، انشراح ، قدر یاتین ،1 پیام قرآنی ازدرس 8 به

بعدو 1 خلاصه داستان قرانی ازداستان های ذیل انتخاب وحفظ باشند

(داستان قهرمان بت شکن ، باغی درمیان آتش و اصحاب فیل)

[ یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ ] [ 18:23 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی ازدرس 12 تاآخردرس 17

2- املا لغات درس 12 تا 17 تمرین شود

3- ریاضی 2 مسئله ساعت،2مسئله دوراهه و 1جمع

ویک تفریق با انتقال باشکل تمرین شود

4 - علوم فصل 14 ،1و2 مطالعه شود

5- قران مطالعه شود

 

 

[ پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴ ] [ 17:21 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس مثل دانشمندتاص114

2-املا ازدرس مثل دانشمندوکلمات سخت تمرین شود

3- ریاضی 2جمع،2تفریق باانتقال باشکلو1جمع،1تفریق بدون شکل تمرین شود

4 -برای تدریس ریاضی درصورت امکان دریک کیسه سیاه 5تالوبیای قرمز

،4تالوبیای سفیدو3تانخودریخته باخودبه کلاس بیاورید

[ سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴ ] [ 15:38 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس مثل دانشمند تاص 114

2- درس مثل دانشمنددرفارسی نوشتاری کامل وکنترل وحتماآورده شود

3-ریاضی 1 جمع و1تفریق باانتقال باشکل و،1جمع و1تفریق بدون شکل تمرین شود

4- برای تدریس ریاضی صفحه ی چرخنده ص 128 رادرست کرده

وسپس تاریخ تولد ، قدووزن خودرایادداشت وبه کلاس بیاورید 

[ دوشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۴ ] [ 15:55 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس مثل دانشمند

2- ازروی لغات داده شده سه باربنویسید

3- رونویسی درس مثل دانشمنددرفارسی نوشتاری انجام شود

[ یکشنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۴ ] [ 17:27 ] [ میرهاشمی ]

  يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبراليل و النهار

    يا محول الحول و الاحوال حول حالنا الي احسن الحال

پیشاپیش ، حلول سال نو و بهار پرطراوت را كه نشانه قدرت

لايزال الهي و تجديد حيات طبيعت مي باشد رابه تمامي

عزيزان تبريك و تهنيت عرض نموده و سالي سرشار از

بركت و معنويت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان براي

شماعزيزان مسئلت می نمایم .

اولیای محترم: با فرارسیدن تعطیلات، برای این که

فرزند عزیزتان مطالب فراگرفته رافراموش نکند.موارد

ذیل راطبق برنامه ریزی دقیق شما درایام تعطیلات انجام دهد

علاوه برانجام پیک شورای پایه دوم ،پنج صفحه املا ،

درپشت صفحه ی هراملا، یک مسئله ی دوراه حلی ، یک جمع و

یک تفریق باانتقال به روش تکنیکی باشکل وبدون شکل ،یک جمع ویک تفریق به روش فرایندی

باشکل وبدون شکل ،یک مسئله ی ساعت ویک سوال ازفارسی نوشتاری انجام شود

فارسی،علوم ،قرآن وهدیه هاروخوانی گردد

http://s6.picofile.com/file/8176435718/1_gif20_rozblog_4_.gif


[ چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ 19:44 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه فارسی نوشتاری تاآخردرس پروازقطره

2- ارزشیابی ریاضی ازفصل 5 و 6 ریاضی برگزارمی شود

3- فصل 5 و 6 ریاضی تمرین شود

4- علوم فصل 13 پرسیده شود

5-درست کردن چرخنده فراموش نشود

[ دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ ] [ 15:39 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فصل 13 علوم انجام شودوپرسش های آن پرسیده شود

2- املا ازدرس پروازقطره وکلمات سخت نوشته شود

3- ریاضی 2جمع ، 2تفریق باانتقال بارسم شکل ، 2جمع و2تفریق

باانتقال بدون شکل ویک مسئله تمرین شود

4- هدیه ازدرس 12 تاآخردرس18 مطالعه وپرسش های آن پرسیده شود

5- کاردرمنزل ص 92 ، 93 و94 علوم انجام شود

6- کارنامه هاامضا وحتما آورده شود

 

[ یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ 19:14 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی ازدرس 12 تاآخرص 106

2- املا ازدرس  نوروزوکلمات سخت تمرین شود

3- ریاضی نمونه سوال ازفصل 6 تمرین شود

4- علوم فصل 13 مطالعه شود

5 پلی کپی نوشتاری انجام وکنترل شودودرمنزل نگه داری شودولی

پلی کپی واحدکاراحسان رنگ وجمله ای دررابطه بااحسان نوشته وحتما آورده شود

6-دختران عزیزی که درس نوروز رادرفارسی نوشتاری

انجام ندادند کامل کنندوروز یکشنبه تحویل دهند

 عکس هایی از زیارت ونماز شکر دانش آموزانم در امامزاده زینعلی وعینعلی تهران

بقیه عکس هارا درادامه مطلب مشاهده کنید

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ 15:7 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس نوروز تاآخر ص 100

2- درس نوروز درفارسی نوشتاری کامل انجام ، کنترل وحتما آورده شود

3- ریاضی 3جمع ، 3تفریق باانتقال به روش تکنیکی باشکل

و3جمع ، 3تفریق بدون شکل تمرین شود

4- تحقیق راجع به روزجشن نیکوکاری انجام شود

5- رضایت نامه برای اردو فردا فراموش نشود

[ سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ 16:22 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه هدیه ها ازدرس 12 تا آخردرس 16 پرسش های آن پرسیده شود

2- درس 17 و18 هدیه هاهم مطالعه شود

3- علوم فصل های 10 ، 11 و 12 پرسیده شود

4- ریاضی جمع و تفریق به روش تکنیکی باشکل تمرین شود

[ یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ ] [ 20:5 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه ازدرس دوستان ماتاآخرص 106

2- ریاضی ص 105، 106 ، 107 و 108 انجام شود

3- تفریق باانتقال بااستفاده از شکل وبدون شکل تمرین شود

4- پلی کپی هاانجام وکنترل شود.پلی کپی ریاضی وپلی کپی احترام وتواضح

رنگ ویک جمله دررابطه بااحترام  به بزرگ ترها نوشته وحتما آورده شود 

5-علوم فصل 12 پرسیده شود

6- کاردستی هفت سین ازچیزهای دورریختنی درست وتاآخرهفته آینده آورده شود

 

[ چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ ] [ 14:26 ] [ میرهاشمی ]

 

1-مطالعه درس پروازقطره تاص۱۰۶

۲-باکلمات داده شده جمله زیبا بنویسید

۳-ریاضی ۳جمع وباانتقال باشکل و

۳تاجمع باانتقال بدون شکل تمرین شود

۴-هدیه هامطالعه وپرسیده شود

[ سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ 17:38 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی درس پروازقطره تاص 106

2- املا ازدرس پروازقطره وکلمات سخت نوشته شود

3-ریاضی 5 جمع سه رقمی باانتقال بااستفاده از شکل

و5 جمع سه رقمی باانتقال بدون شکل تمرین شود

4- علوم فصل 12 وهدیه ها مطالعه شود

[ دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ 17:11 ] [ میرهاشمی ]

1- درس پروازقطره درفارسی نوشتاری کامل، کنترل وآورده شود

2- ریاضی 5 جمع سه رقمی انتقالی به روش تکنیکی با استفاده ازشکل

و5 جمع انتقالی بدون شکل تمرین شود

3- ص 102 ریاضی انجام وکنترل شود

4- مطالعه علوم فصل 12 درصورت امکان وسایل آن آورده شود 

[ یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ 16:35 ] [ میرهاشمی ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

((با سلام واحترام))

ضمن خوش آمد گویی به وبلاک اینجانب برای یادگیری بهتر دانش آموزان به مطالب ذیل توجه کنید.

1- پس ازتدریس هردرس همان روزبا بچه ها تمرین نمایید زیرا اگر همان روز تمرین نشود زود فراموش می کنند.

2-دررابطه باتکلیف شب ابتدا دروس پرسشی را از بچه ها بپرسید سپس خواندنی ،درآخرنوشتنی راانجام دهند.

3- به بچه ها دررابطه بانظافت کلاس تاکید کنید.

از نظرات وپیشنهادهای شما متشکر می شوم

امکانات وب