گل های عزیزکلاس دوم
 

  يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبراليل و النهار

    يا محول الحول و الاحوال حول حالنا الي احسن الحال

پیشاپیش ، حلول سال نو و بهار پرطراوت را كه نشانه قدرت

لايزال الهي و تجديد حيات طبيعت مي باشد رابه تمامي

عزيزان تبريك و تهنيت عرض نموده و سالي سرشار از

بركت و معنويت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان براي

شماعزيزان مسئلت می نمایم .

اولیای محترم: با فرارسیدن تعطیلات، برای این که

فرزند عزیزتان مطالب فراگرفته رافراموش نکند.موارد

ذیل راطبق برنامه ریزی دقیق شما درایام تعطیلات انجام دهد

علاوه برانجام پیک شورای پایه دوم ،پنج صفحه املا ،

درپشت صفحه ی هراملا، یک مسئله ی دوراه حلی ، یک جمع و

یک تفریق باانتقال به روش تکنیکی باشکل وبدون شکل ،یک جمع ویک تفریق به روش فرایندی

باشکل وبدون شکل ،یک مسئله ی ساعت ویک سوال ازفارسی نوشتاری انجام شود

فارسی،علوم ،قرآن وهدیه هاروخوانی گردد

http://s6.picofile.com/file/8176435718/1_gif20_rozblog_4_.gif


[ چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ 19:44 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه فارسی نوشتاری تاآخردرس پروازقطره

2- ارزشیابی ریاضی ازفصل 5 و 6 ریاضی برگزارمی شود

3- فصل 5 و 6 ریاضی تمرین شود

4- علوم فصل 13 پرسیده شود

5-درست کردن چرخنده فراموش نشود

[ دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ ] [ 15:39 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فصل 13 علوم انجام شودوپرسش های آن پرسیده شود

2- املا ازدرس پروازقطره وکلمات سخت نوشته شود

3- ریاضی 2جمع ، 2تفریق باانتقال بارسم شکل ، 2جمع و2تفریق

باانتقال بدون شکل ویک مسئله تمرین شود

4- هدیه ازدرس 12 تاآخردرس18 مطالعه وپرسش های آن پرسیده شود

5- کاردرمنزل ص 92 ، 93 و94 علوم انجام شود

6- کارنامه هاامضا وحتما آورده شود

 

[ یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ ] [ 19:14 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی ازدرس 12 تاآخرص 106

2- املا ازدرس  نوروزوکلمات سخت تمرین شود

3- ریاضی نمونه سوال ازفصل 6 تمرین شود

4- علوم فصل 13 مطالعه شود

5 پلی کپی نوشتاری انجام وکنترل شودودرمنزل نگه داری شودولی

پلی کپی واحدکاراحسان رنگ وجمله ای دررابطه بااحسان نوشته وحتما آورده شود

6-دختران عزیزی که درس نوروز رادرفارسی نوشتاری

انجام ندادند کامل کنندوروز یکشنبه تحویل دهند

 عکس هایی از زیارت ونماز شکر دانش آموزانم در امامزاده زینعلی وعینعلی تهران

بقیه عکس هارا درادامه مطلب مشاهده کنید

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ 15:7 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس نوروز تاآخر ص 100

2- درس نوروز درفارسی نوشتاری کامل انجام ، کنترل وحتما آورده شود

3- ریاضی 3جمع ، 3تفریق باانتقال به روش تکنیکی باشکل

و3جمع ، 3تفریق بدون شکل تمرین شود

4- تحقیق راجع به روزجشن نیکوکاری انجام شود

5- رضایت نامه برای اردو فردا فراموش نشود

[ سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ 16:22 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه هدیه ها ازدرس 12 تا آخردرس 16 پرسش های آن پرسیده شود

2- درس 17 و18 هدیه هاهم مطالعه شود

3- علوم فصل های 10 ، 11 و 12 پرسیده شود

4- ریاضی جمع و تفریق به روش تکنیکی باشکل تمرین شود

[ یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ ] [ 20:5 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه ازدرس دوستان ماتاآخرص 106

2- ریاضی ص 105، 106 ، 107 و 108 انجام شود

3- تفریق باانتقال بااستفاده از شکل وبدون شکل تمرین شود

4- پلی کپی هاانجام وکنترل شود.پلی کپی ریاضی وپلی کپی احترام وتواضح

رنگ ویک جمله دررابطه بااحترام  به بزرگ ترها نوشته وحتما آورده شود 

5-علوم فصل 12 پرسیده شود

6- کاردستی هفت سین ازچیزهای دورریختنی درست وتاآخرهفته آینده آورده شود

 

[ چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ ] [ 14:26 ] [ میرهاشمی ]

 

1-مطالعه درس پروازقطره تاص۱۰۶

۲-باکلمات داده شده جمله زیبا بنویسید

۳-ریاضی ۳جمع وباانتقال باشکل و

۳تاجمع باانتقال بدون شکل تمرین شود

۴-هدیه هامطالعه وپرسیده شود

[ سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ 17:38 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی درس پروازقطره تاص 106

2- املا ازدرس پروازقطره وکلمات سخت نوشته شود

3-ریاضی 5 جمع سه رقمی باانتقال بااستفاده از شکل

و5 جمع سه رقمی باانتقال بدون شکل تمرین شود

4- علوم فصل 12 وهدیه ها مطالعه شود

[ دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ 17:11 ] [ میرهاشمی ]

1- درس پروازقطره درفارسی نوشتاری کامل، کنترل وآورده شود

2- ریاضی 5 جمع سه رقمی انتقالی به روش تکنیکی با استفاده ازشکل

و5 جمع انتقالی بدون شکل تمرین شود

3- ص 102 ریاضی انجام وکنترل شود

4- مطالعه علوم فصل 12 درصورت امکان وسایل آن آورده شود 

[ یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ 16:35 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس پرواز قطره تا ص 106

2- رونویسی درس پرواز قطره درفارسی نوشتاری انجام شود

3- لغات سرمشق داده شده انجام شود

4- پلی کپی های ریاضی انجام ،کنترل وحتماآورده شود

5- پلی کپی ریاضی بهمن ماه امضا واشکالات آن تمرین شودوحتما روز یکشنبه آورده شود

6-هدیه ها ودرس جدیدقرآن مطالعه گردد

[ پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ ] [ 12:0 ] [ میرهاشمی ]

1- ارزشیابی نوشتاری تاآخردرس پرچم فردابرگزارمی شود

2- فارسی نوشتاری تمرین شود

3- ریاضی 3جمع ، 3تفریق، 2مسئله دوراهه ویک مسئله ساعت تمرین شود

4- روخوانی هدیه هاتا آخردرس 16 پرسیده می شود

5- املای بهمن ماه امضا ودستورآن انجام وحتماآورده شود

ستاره های املا

 

[ سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:39 ] [ میرهاشمی ]

ریاضی تا اخرص 99 تمرین شود

ارزشیابی ریاضی فردا برگزارمی شود

[ دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:9 ] [ میرهاشمی ]

علوم ازفصل 7 تا آخر فصل 11 پرسیده می شود

2- لغات سرمشق داده شده انجام شود

3- ریاضی 3 جمع ، 3تفریق ، 2 مسئله دوراهه و2 الگویابی عددی دومرحله ای تمرین شود

بازدیددانش آموزانم ازحیاط وحش پارک پردیسان

 

توضیح یکی ازمسئولان حیاط وحش دررابطه باجانوران

 

بقیه عکس هارادرادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:2 ] [ میرهاشمی ]
 

شلک های محدثه

1- یکشنبه بعداز بازدید ازموزه حیاط وحش پارک پردیسان، فارسی خوانداری

ازدرس دوستان ما تا آخردرس پرچم روخوانی ، واژه سازی وبیاموزوبگو پرسیده می شود

2- دوشنبه علوم ازفصل سوخت تاآخر فصل من رشد می کنم پرسیده می شود

3- هدیه ها درس 14 و 15 مطالعه شود تادرروز دوشنبه تدریس شود

4-  تمرینات ص 97 و 98 ریاضی باتغییر عددتمرین شود

[ شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:28 ] [ میرهاشمی ]
 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

1-مطالعه فارسی ازاول تاآخردرس پرچم

2- املالغات سخت فارسی ازدرس اول تاآخردرس هنرمندتمرین شود

3- شنبه آزمون املا ازدرس اول تاآخردرس هنرمندبرگزارمی شود

4- ریاضی 10 جمع و10 تفریق و2 مسئله دوراهه سه

رقمی ازراه گسترده بدون انتقال تمرین گردد

5- پلی کپی انجام،کنترل وآورده شود

6- شنبه فارسی ، ریاضی وعلوم آورده شود  

برای دریافت نمونه سوال روی تصویرکلیک سپس دانلودکنید

[ سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ ] [ 18:53 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس پرچم وحفظ شعربا پرستوهای شاد

2- یک صفحه املا ازدرس پرچم ولغات سخت

3- ریاضی ص 97 وپلی کپی هاانجام وکنترل وحتما آورده شود

4-علوم ص 77وسوال آخرص 78 وص 79 انجام شود

5--آوردن رضایت نامه فرآموش نشود

6-درصورت امکان یک تکه لباس نوزادی وهم اکنون خودرابه کلاس بیا ورید

عزیزانم برای تثبیت یادگیری جمع وتفریق سه رقمی روی تصویر کلیک

سپس دانلودوتمرین نمایید

 

برگرفته ازوب مدرسه خلاق

[ دوشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:59 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی درس پرچم وحفظ شعر باپرستوهای شاد

2- درس پرچم درفارسی نوشتاری کامل ،کنترل وآورده شود

3- ریاضی خط هایی به اندازه های 12م ، 7س ، 37م ،5س و 85م بکشید،

مدرج کنید سپس نقطه ی وسط آن راباخط کش پیداکنید

4-علوم فصل 11 مطالعه شود(برای تدریس علوم کارت رشد

خودرابا اندازه قد ووزن حالای خودرابگیرید وبیاورید)

ستاره های املا

شلک های محدثه

 

 

عزیزانم بقیه عکس هارادرادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ 14:2 ] [ میرهاشمی ]

 

                   اولیای محترم

درراستای برنامه های توسعه وتقویت نگارش وانشانویسی ، اجرای طرح

<<نویسنده کوچک،اندیشمندفردا >> یک ضرورت به حساب می آید زیرا

 

مراجعه به ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:56 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه فارسی درس پرچم تاص 91

2- لغات سرمشق داده شده انجام شود

3- رونویسی درس پرچم درفارسی نوشتاری انجام شود

4-علوم فصل 9و10 مطالعه وپرسیده شود

5-فعالیت علوم دررابطه بالانه سازی خرگوش فراموش نشود

4-ارزشیابی ریاضی ازفصل های 4 ، 5 وفصل 6

تا آخرص 94 روزیکشنبه برگزارمی شود(تمرین شود)

برای دریافت نمونه سوال ریاضی روی تصویرکلیک کنید

شکلک های محدثه

 

تصویر تدریس گل های عزیزکلاسم رادرادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:12 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه درس ایران زیبا تاص 85

2- املاازدرس ایران زیبا ولغات سخت نوشته شود

3-ریاضی نمونه سوال دفترمعلم باتغییرعددتمرین شود

4-درس13و14 هدیه هامطالعه شود(روخوانی این دودرس پرسیده می شود)

عزیزانم برای دریافت نمونه سوال نوشتاری درس ایران زیبا روی تصویرکلیک کنید

ღعکسهای متحرک عاشقانهღ

[ سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:42 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه درس ایران زیبا تا ص 85

2- مطالعه فصل 10 علوم

3- درس ایران زیبا درفارسی نوشتاری کامل ،کنترل وآورده شود

4-ریاضی خط هایی به اندازه 12 س ، 85م ، 152م و7س بکشیدومدرج کنید

عزیزانم برای دریافت نمونه سوال های هرفصل علوم روی تصویرآن کلیک کنید

برای دریافت نمونه سوالات فارسی نوشتاری روی تصویرزیرکلیک کنید

ღعکسهای متحرک عاشقانهღ 

[ دوشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۳ ] [ 19:48 ] [ میرهاشمی ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

((با سلام واحترام))

ضمن خوش آمد گویی به وبلاک اینجانب برای یادگیری بهتر دانش آموزان به مطالب ذیل توجه کنید.

1- پس ازتدریس هردرس همان روزبا بچه ها تمرین نمایید زیرا اگر همان روز تمرین نشود زود فراموش می کنند.

2-دررابطه باتکلیف شب ابتدا دروس پرسشی را از بچه ها بپرسید سپس خواندنی ،درآخرنوشتنی راانجام دهند.

3- به بچه ها دررابطه بانظافت کلاس تاکید کنید.

از نظرات وپیشنهادهای شما متشکر می شوم

امکانات وب