گل های عزیزکلاس دوم
 

زندگی بک چرخه بزرگ است که به چرخه های کوچکتر تقسیم می شود . در بعضی مکاتب عرفانی و درونی از چرخه های ۱۲ ساله و ۳ ساله و کوچکتر و بزرگتر صحبت شده  اما ملموس ترین چرخه چرخه طبیعت است . چرخه یک ساله .

هر سال یک چرخه تکرار می شود و ما دو انتخاب داریم  :

 بر همان مسیر قبلی بچرخیم  و زندگیمان یک دایره تکراری باشد  و یا چرخه ای نو را شروع کنیم و مسیری جدید را در پیش گیریم .

البته اگر زندگی بر مسیر خوبی پیش می رود ممکن است ما بر بخشی از یک چرخه بزرگتر (بزرگتر از یک سال ) قرار داشته باشیم . و در مسیری مار پیچ به سمت بالا در حرکت باشیم .

اما اگر به جای بالا رفتن در مسیر مارپیچ یا پیش رفتن در چرخه های جدید در گرداب تکرار گیر افتاده باشیم سال نو بهانه خوبی برای کاشتن بذر رویاهای تازه می باشد.

تصمیم بگیرید و بنویسید و حتی تکرار کنید که:

 امسال سال جدیدی است و زندگی مسیر های جدیدی را به روی ما باز می کند و ما را به سفری ماجرا جویانه می برد تا چشم ما را با شگفتی هایش خیره کند .

زندنگی هدایایی چدیدی برای ما دارد و مشتاق است ما رشد کنیم و بیاموزیم .

زندگی به ما مشکلاتی تازه می دهد تا درسهایی تازه بگیریم و خود پشت سر ما و پیشاپیش ما حرکت می کند تا ما آسیب نبینیم .

زندگی مشتاق موفقیت و شادمانی ماست و گنج ها و ثروت های خود را به ما می بخشد .

-------------------------------

زندگی یعنی جاری بودن و به پیش رفتن اگر پیش رفتن و تغییر را از تعریف زندگی برداریم مثل آن است که جاری بودن را از تعریف رودخانه برداشته باشیم .

سالی پر از شادی و موفقیت داشته باشید

[ جمعه ۲۷ اسفند۱۳۸۹ ] [ 21:7 ] [ میرهاشمی ]

هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی را آفرید 

تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد . . . 

آتناجان سالروز شکفتنت مبارک

[ جمعه ۲۷ اسفند۱۳۸۹ ] [ 21:2 ] [ میرهاشمی ]
درمدرسه به مناسبت سال نو مسابقه ی سبزه و تخم مرغ رنگی برگزار شد.

عکس هایی از برگزیدگان این مسابقه

[ جمعه ۲۷ اسفند۱۳۸۹ ] [ 14:7 ] [ میرهاشمی ]
گل های عزیزم شما می توانید

بابرنامه ریزی صحیح وانجام دادن به  موقع تکالیف خود، درکنار خانواده از تعطیلات سال نو لذت ببرید.

هفت املا درروزهای مختلف ،هر املا همراه با دو سوال ساعت ،دو تفریق بدون انتقال باشکل ،دوجمع سه رقمی باانتقال باشکل،دو تفریق باانتقال باشکل ودو مسأ له که دو جواب داشته باشد انجام دهید.

بخوانیم از درس اول تا آخر درس 20 روخوانی شود پرسش های آن پرسیده شود

علوم، قران ،هدیه ها وبنویسیم از اول کتاب تا آخر درسمان پرسیده شود.

بعد از عید یک دوره آزمون کتبی و شفاهی برگزار می شود که نمره اش برای کارنامه است.

سالی پر از شادی را برای شما آرزومندم

[ دوشنبه ۲۳ اسفند۱۳۸۹ ] [ 18:32 ] [ میرهاشمی ]
پرسش ده درس اول بخوانیم پرسیده شود

کلماتی که (ذ)دارند رااز بخوانیم پیداکنیدوبنویسید

ریاضی 2تاساعت 2تاتفریق دورقمی بدون انتقال باشکل2تا تفریق باانتقال باشکل2تاجمع سه رقمی باانتقال باشکل و2 تا مسأله که دوجواب داشته باشد انجام شود

قرآن روخوانی شود

[ یکشنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۹ ] [ 16:35 ] [ میرهاشمی ]
پرسش های ده درس آخر بخوانیم پرسیده شود

از درس اول بخوانیم تاآخر درس بیستم کلماتی که (ض) دارند راپیدا کنید وبنویسید

ریاضی یک صفحه تفریق باانتقال راباشکل انجام دهید

ریاضی 2تا ساعت 2تاجمع سه رقمی باانتقال باشکل2تاتفریق دورقمی بدون انتقال باشکل انجامدهید

15سوال ریاضی فراموش نشود

علوم بخش زمین تغییر می کند پرسیده شود

[ شنبه ۲۱ اسفند۱۳۸۹ ] [ 18:18 ] [ میرهاشمی ]


      

 کودک بیمار
یکی از دغدغه های والدین در تربیت فرزندانشان، نحوه برخورد آنان با کودک در زمان بیماری است. آنها به خاطر شرایط خاص فرزندشان دچار سردرگمی می شوند؛ می ترسند محبتی که در این برهه لازم و ضروری است افراطی شود و بعد از سپری شدن دوران نقاهت، کودک همچنان خواستار آن توجه های افراطی باشد و ... بسیاری از والدین از نحوه برخورد با کودک بیمار مطلع نیستند و با راهکارهای صحیح تیمار کودک آشنا نیستند. در این مقاله سعی بر آن شده است که ابتدا نحوه برخورد با کودک بیمار توضیح داده شود و سپس روش های دارو دادن به کودکی که از خوردن دارو امتناع می کند، توضیح داده شود.

      


راهکارهای برخورد با کودک بیمار

 


ادامه مطلب
[ جمعه ۲۰ اسفند۱۳۸۹ ] [ 9:15 ] [ میرهاشمی ]
پرسش های ده درس آخر بخوانیم پرسیده شود

ریاضی یک صفحه تفریق باانتقال وباشکل نوشته شود

گل واژه ازصفحه 128 تا133 انجام شود

کلماتی که حرف ( ظ ) دارندازدرس اول بخوانیم تا آخردرس بیستم پیدا ونوشته شود

علوم پرسیده شود

[ جمعه ۲۰ اسفند۱۳۸۹ ] [ 8:23 ] [ میرهاشمی ]
پرسش های پنج درس آخربخوانیم پرسیده شود

ریاضی 2تاساعت 2تاتفریق دورقمی بدون انتقال باشکل 2تاجمع سه رقمی باانتقال باشکل و2تا تفریق دورقمی باانتقال باشکل انجام شود

علوم بخش زمین تغییر می کند پرسیده شود

قرآن وهدیه ها روخوانی شود

[ چهارشنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۹ ] [ 18:54 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس نوروز با پرسش ها و شعر با پرستو های شاد و 12 برادر    3 بار

املا از قسمت دوم درس نوروز نوشته شود

ریاضی 2 صفحه تفریق با انتقال با شکل تمرین شود

ریاضی 2 تا ساعت مانده  و سه جمع سه رقمی با انتقال با شکل

علوم بخش زمین تغییر می کند پرسیده شود

هدیه ها و قران روخوانی شود

پلی کپی ریاضی و جمله نویسی به صورت آزمون در منزل برگزار شود و اولیا کنترل کنند

سه تفریق دورقمی بدون انتقال با شکل

[ یکشنبه ۱۵ اسفند۱۳۸۹ ] [ 13:56 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس نوروز ودوازده برادر

املا از قسمت دوم نوروز نوشته شود

ریاضی دوصفحه تفریق باانتقال باشکل تمرین شود

15سوال ریاضی فراموش نشود

[ شنبه ۱۴ اسفند۱۳۸۹ ] [ 17:44 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس نوروز باپرسش ها  1بار

املا از قسمت دوم درس نوروز نوشته شود

ریاضی ازعدد975تا1000 باعددوحروف نوشته شود

گل واژه از صفحه ی116تا127 انجام شود

ریاضی خودرابیازمایید به صورت آزمون درمنزل برگزار شود واولیاکنترل نمایند

علوم بخش زمین تغییر مکند روخوانی شود ووسایل لازم آن آورده شود


[ پنجشنبه ۱۲ اسفند۱۳۸۹ ] [ 18:6 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس نوروز باپرسش ها

املا از قسمت دوم نوروز نوشته شود

ریاضی از عدد 950تا975 باعددوحروف نوشته شود

ریاضی 2 تاسوال ضلع وقطر   3تاجمع سه رقمی باانتقال وباشکل   3تا تفریق دورقمی بدون انتقال باشکل تمرین شود

قرآن وهدیه ها وعلوم پرسیده شود

[ چهارشنبه ۱۱ اسفند۱۳۸۹ ] [ 13:30 ] [ میرهاشمی ]

[ دوشنبه ۹ اسفند۱۳۸۹ ] [ 13:52 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس نوروزباپرسش ها    4بار

بنویسیم درس نوروز کامل انجام شود

ریاضی یک صفحه ضلع وقطر تمرین شود

ریاضی از عدد900 تا950 فقط باعددو حروف نوشته شود

قرآن وهدیه ها روخوانی شود

[ دوشنبه ۹ اسفند۱۳۸۹ ] [ 13:2 ] [ میرهاشمی ]

کودکان خلاق

Ketabe_Koodak_23.jpg

خلاقيت قابليتي است كه در همگان وجود دارد اما نيازمند پرورش و تقويت مي‌باشد تا به سر حدشكوفايي برسد. فرد خلاق كسي است كه از ذهني جستجوگر و آفريننده برخوردار باشد. خلاقيت عبارت است از « توانايي ديدن چيزها به شيوه هاي جدي، شكستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب ها، فكر كردن به شيوه اي متفاوت، ابداع چيزهای جديد، استفاده از چيز هاي نا مربوط و تبديل آن به شكل هاي جديد.» می توان نتیجه گرفت که خلاقیت برآیند فرآیندهای ذهنی و شخصیتی فرد بوده و به تولیدات و آثاری منجر می شود که نو و بدیع بوده، خاصیتی متکامل داشته و با واقعیتها، منطبق بوده و در غایت به سود جامعه بشری هستند.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۸ اسفند۱۳۸۹ ] [ 14:10 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس نوروز     2بار

املا از قسمت اول درس نوروز نوشته شود

ریاضی 2تا ساعت 3تاجمع سه رقمی باانتقال باشکل   3تاتفریق دورقمی باشکل

ریاضی ازعدد875 تا900 باعدد وحروف نوشته شود

تکلیف بنویسیم انجام انجام شوذ

[ یکشنبه ۸ اسفند۱۳۸۹ ] [ 13:40 ] [ میرهاشمی ]

مشکلات و کاستی ها و انسانها و رویداد های منفی واقعیتی انکار نا پذیر در زندگی روز مره ما هستند و برای کسانی که قدم در راه شاد زیستن گذاشته اند کنار آمدن  با روی منفی سکه زندگی گاهی مشکل است . 

برای شاد بودن لزوما نباید تمام چیز های منفی و زشت را حذف کرد بلکه باید شادی را در همین جا و در همین لحظه پیدا کرد .

برخی فکر می کنند و یا منتظرند که تمام مشکلاتشان حل شود و به همه آرزوهایشان برسند و بعد احساس کنند که خوشبخت هستند  . اما در حقیقت تغییر از درون شروع می شود نه از بیرون .

به جای اینکه سعی کنیم دیگران را عوض کنیم  و با بدی ها مبارزه کنیم باید از درون خودمان شروع کنیم.

اگر موفق شویم شادی و خوشبختی و احساس رضایت از خویشتن و زندگی را در خود به وجود آوریم شاید آنگاه  بتوانیم در زندگی بیرونی خود و دیگران ر ا نیز تحت تاثیر قرار دهیم و تغییری مثبت در جامعه و جهان ایجاد کنیم .

چگونه کسی می تواند آنچه را که خود ندارد به دیگری بدهد . برای خوشبخت کردن دیگران ابتدا باید خود آنرا داشته باشیم .  برای روشن تر و زیبا تر کردن محیط پیرامون و اجتماع باید ابتدا خود به روشنایی و نور و آرامش بیش تری در درون خودمان دست یافته باشیم .

برای به دست آوردن صلح و آرامش باید با آرامش و احساس مثبت پیش رفت نه با خشم و نفرت چون هر احساسی که در درون خود داشته باشیم همان را در جهان بیرون خود می آفرینیم.

 در مکانی آرام و کم نور چشمانتان را ببندید و چند نفس عمیق بکشید تا جسم و ذهنتان آرام گیرد  و در حالی که به موسیقی ملایم بی کلام گوش می کنید خود را در مکانی زیبا تصور کنید .

سعی کنید به تمام جزئیات مکان بپردازید و تمام حواس پنج گانه خود را فعال سازید . خنکی هوا و صدای آب و پرندگان گلهای قرمز زیبا و نوای موسیقی که از دور دستها می آید و .........

همچنان عمیق و آرام نفس بکشید و اگر افکار منفی سراغتان آمد بدون آنکه مقاومت یا قضاوت کنید به آنها گوش دهید و نگاه کنید تا کم کم محو شوند .

سپس به یکی از خواسته ها و رویاهاتان که  حقیقتا دوست دارید به آن برسید فکر کنید . می تواند یک هدف بیرونی مثل دانشگاه یا یک شغل باشد و یا رشدی درونی ذهنی یا شخصیتی .

از خود بپرسید اگر به این خواسته خود رسیده بودم الان چه احساسی داشتم ؟؟؟؟؟

این احساس را تجربه کنید و شادی حاصل از آن را در سینه و ذهن خود نگاه دارید و همچنان که نفس عمیق می کشید و از محیط زیبای اطرافتان لذت می برید به رویا و خواسته خود فکر کنید .

در ذهن خود ببیند که دیگران نیز بخاطر آنچه که هستید و یا به دست آورده اید به شما لبخند می زنند و خوشحال هستند .

حال کم کم از محیط ذهنی خارج شوید و به محیط فیزیکی بر گردید .

اگر گاه گاه این تمرین را به مدت ده تا بیست دقیقه انجام دهید هم انرژی زیادی می گیرید هم در راستای قانون جذب و تجسم خلاق عمل کرده اید

شاد و پیروز باشید

 

[ شنبه ۷ اسفند۱۳۸۹ ] [ 17:42 ] [ میرهاشمی ]

عزیزان بهترین ها رابرایتان آرزو   می کنم

      نگین ونگار عزیزم تولدتان مبارک

[ شنبه ۷ اسفند۱۳۸۹ ] [ 17:29 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس نوروز    2بار

املا از قسمت اول درس نوروز نوشته شود

ریاضی  2تاساعت   3تا جمع باانتقال باشکل  3تاتفریق دورقمی بدون انتقال باشکل تمرین شود

15 سوال ریاضی نوشته شود

ازعدد  850  تا 875 باعددوحروف نوشته شود

نقاشی با اشکال هندسی فراموش نشود

 

[ شنبه ۷ اسفند۱۳۸۹ ] [ 17:10 ] [ میرهاشمی ]
با کلمه های داده شده جمله بنویسید

املا از ده درس آخر بخوانیم تمرین کنید (آزاد)

ریاضی 5تاساعت،5تاجمع سه رقمی با انتقال (باشکل)،5تاتفریق دورقمی بدون انتقال (باشکل)

علوم پرسیده شود

[ پنجشنبه ۵ اسفند۱۳۸۹ ] [ 18:16 ] [ میرهاشمی ]

 

زمين اون گل رو به دست سرنوشت داد و سر نوشت اون گل رو تو

قلب من کاشت تا باغچه قلب من جايگاه يک گل باشد

آینازعزیزم،تولدت مبارک

[ پنجشنبه ۵ اسفند۱۳۸۹ ] [ 13:42 ] [ میرهاشمی ]

سبدی از گلهای یاس و پونه و با یک آسمون ستاره تقدیم به تو بخاطر تولد زیبایت.

دوستت دارم.

هلن عزیزم، تولدت مبارک

[ چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ ] [ 17:9 ] [ میرهاشمی ]
[ چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ ] [ 17:5 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی ده درس آخر بخوانیم

املا از کلمه های سخت ده درس آخر بخوانیم

ریاضی ازعدد۸۰۰تا۸۵۰ باعددوحروف نوشته شود

ریاضی یک صفحه تفریق دورقمی بدون انتقال باشکل

تکلیف هدیه ها انجام شود

قرآن وهدیه ها و علوم پرسیده شود 

[ چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ ] [ 14:31 ] [ میرهاشمی ]
روخوانی درس بیست باپرسش ها   ۴بار

املا از درس بیست روزی یک بارکامل نو.شته شود

ریاضی از عدد ۷۰۰ تا۸۰۰ فقط با عدد وحروف نوشته شود

ریاضی دو صفحه ساعت (مانده) تمرین شود

هدیه ها روخوانی شود    

[ یکشنبه ۱ اسفند۱۳۸۹ ] [ 13:6 ] [ میرهاشمی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

((با سلام واحترام))

ضمن خوش آمد گویی به وبلاک اینجانب برای یادگیری بهتر دانش آموزان به مطالب ذیل توجه کنید.

1- پس ازتدریس هردرس همان روزبا بچه ها تمرین نمایید زیرا اگر همان روز تمرین نشود زود فراموش می کنند.

2-دررابطه باتکلیف شب ابتدا دروس پرسشی را از بچه ها بپرسید سپس خواندنی ،درآخرنوشتنی راانجام دهند.

3- به بچه ها دررابطه بانظافت کلاس تاکید کنید.

از نظرات وپیشنهادهای شما متشکر می شوم

امکانات وب